Black Twinkle Long Wallet

300.000₫ 600.000₫

Product code: TWLWBLF

PRODUCT DESCRIPTION

Kích thước sản phẩm: 19 x 10 x 2 cm


Sản phẩm được sản xuất bằng chất liệu da bò cao cấp.

SHOPPING CART

BACK