Black Twinkle Short Wallet

315.000₫ 450.000₫

Product code: LDV-TWKLSWBG

PRODUCT DESCRIPTION

Kích thước sản phẩm: 11.5 x 9 x 1.5 cm


Sản phẩm được sản xuất bằng chất liệu da bò cao cấp.

SHOPPING CART

BACK